SkattbergAMdesign

Tjänster vi erbjuder.

Tillverkningsservice

 • Prototyping: 3D-utskrift kan användas för att skapa prototyper av nya produkter, vilket gör att designers och ingenjörer kan testa och förfina sina konstruktioner innan de går över till massproduktion.


 • Jiggar och Fixturer: Vår omfattande erfarenhet sträcker sig över tillverkning, design och förbättring av jiggar och fixturer. Vi hanterar allt från enklare jiggar för emblem till fixturer av avancerad CMM-mätning. Med hjälp av additiv tillverkning har vi förmågan att snabbt iterera fram perfekta designer som uppfyller specifika ändamål.


 • Produktion av slutanvändningsdelar: 3D-utskrift kan användas för att producera skräddarsydda och komplexa delar för ett brett spektrum av applikationer, inklusive flyg-, bil-, medicin- och konsumentprodukter.


 • Arkitektonisk modellering: 3D-utskrift kan användas för att skapa exakta och detaljerade modeller av byggnader och andra arkitektoniska strukturer, vilket gör att arkitekter och byggare kan visualisera och kommunicera sina konstruktioner.


 • Dentala och medicinska tillämpningar: 3D-utskrift kan användas för att skapa skräddarsydda proteser, implantat och kirurgiska modeller, vilket ger en mer exakt och effektiv lösning än traditionella tillverkningsmetoder.


 • Konst och mode: 3D-utskrift kan användas för att skapa unika och intrikata konstverk och modeaccessoarer, vilket gör att designers kan tänja på gränserna för vad som är möjligt med traditionella tillverkningsmetoder.


 • Utbildningstillämpningar: 3D-utskrift kan användas i utbildningen för att lära eleverna om design-, ingenjörs- och tillverkningsprocesser, så att de kan få praktisk erfarenhet och utveckla praktiska färdigheter.
3D Printing

Additiv tillverkning skiljer sig mycket från traditionell tillverkning. I vanliga fall plockar man bort överblivet material. I detta fall tillsätter man enbart det material som behövs.

Fördelar med 3D-produktion.

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det avgörande att hitta innovativa lösningar som kan sätta din produktionsverksamhet i framkant. 3D-utskriftstekniken har revolutionerat produktionsindustrin och erbjuder otaliga fördelar vid småskalig, medelstor och stor produktion. Låt oss utforska några av dessa fördelar som kan hjälpa dig att förverkliga dina affärsmål.


Kostnadsbesparingar En av de mest påtagliga fördelarna med 3D-utskrift är kostnadsbesparingar. Traditionell tillverkning kräver ofta dyra verktyg och maskiner för att producera komplexa detaljer. Med 3D-utskrift behöver du bara en digital designfil och råmaterial. Detta minskar betydligt initiala investeringar och sänker produktionskostnaderna på lång sikt. Dessutom minskar du risken för överproduktion, eftersom du kan producera exakt det antal produkter du behöver.


Mindre miljöpåverkan Hållbarhet är nu en central fråga i alla branscher, och 3D-utskrift är en miljövänlig teknik. Den reducerade mängden spill, energiförbrukning och transporter gör att din produktionsverksamhet blir mer miljövänlig. Dessutom kan du använda återvinningsbara material i utskrifterna och minska behovet av att kasta defekta produkter, vilket ytterligare minskar din påverkan på miljön.


Snabb designändring under tillverkning En av de mest kraftfulla fördelarna med 3D-utskrift är dess flexibilitet när det kommer till designändringar. Med traditionell tillverkning är det ofta dyrt och tidskrävande att ändra en produktionslinje när designspecifikationerna ändras. Med 3D-utskrift kan du enkelt uppdatera din digitala designfil och börja producera den nya produkten omedelbart. Detta minimerar förlorad tid och ökar din förmåga att anpassa dig till marknadens behov i realtid.


Småskalig produktion För småskaliga produktioner är 3D-utskrift en idealisk lösning. Du kan enkelt producera prototyper och små mängder produkter utan att behöva investera i stora produktionsanläggningar. Detta minskar risken och ger dig möjlighet att testa marknaden med olika produkter innan du skalar upp produktionen.


Medelstor produktion Med 3D-utskrift kan medelstora företag dra nytta av ökad effektivitet och flexibilitet i produktionen. Du kan anpassa din produktion efter efterfrågan och minimera lagerkostnader. Dessutom kan du erbjuda skräddarsydda produkter till dina kunder, vilket ökar din konkurrenskraft på marknaden.


Stor produktion Även vid storproduktion har 3D-utskrift fördelar att erbjuda. Du kan producera komplexa detaljer med hög precision och upprätthålla en snabb produktionshastighet. Dessutom minskar du risken för produktionsavbrott, eftersom du kan skriva ut reservdelar direkt när de behövs.

3D-scanning är en teknik som används för att skapa en digital representation av fysiska objekt eller miljöer i tredimensionell form. Denna tjänst har breda tillämpningar inom olika branscher och områden. Beskrivning av tjänsten 3D-scanning:


 • Teknik och Process:
  • 3D-scanning innebär att använda sensorer eller kameror för att samla in data om formen och ytan av ett fysiskt objekt. Det kan göras med hjälp av olika tekniker, inklusive laser, strukturerad ljusprojektion eller fotogrammetri.
 • Datainsamling:
  • Under processen riktas sensorer eller kameror mot det fysiska objektet, och de samlar in detaljerad information om dess geometri och ytegenskaper. Denna data används sedan för att skapa en punktmoln eller en mesh, vilket representerar objektets tredimensionella struktur.
 • Användning av Hård- och Mjukvaruverktyg:
  • 3D-scanning kan kräva specifika hårdvaruverktyg som laserscanners eller fotogrammetriska kameror. Mjukvaruverktyg används för att bearbeta och analysera den insamlade datan för att generera en komplett 3D-modell.
 • Användningsområden:
  • 3D-scanning tillämpas inom olika områden, inklusive produktutveckling, arkitektur, konst och kulturarv, medicin, och tillverkningsindustrin. Den används för att skapa exakta digitala kopior av fysiska objekt eller för att dokumentera och analysera komplexa strukturer.
 • Rekonstruktion av Fysiska Objekt:
  • 3D-scanning möjliggör skapandet av noggranna digitala modeller av verkliga objekt, vilket är användbart för reproduktion, virtuell visualisering och designändringar.
 • Arkitektonisk Design och Renovering:
  • Inom arkitektur kan 3D-scanning användas för att skapa digitala modeller av befintliga byggnader och strukturer, vilket underlättar renovering och designprocessen.
 • Dokumentation och Bevarande av Kulturarv:
  • 3D-scanning används för att dokumentera och bevara kulturarv, som statyer, monument eller historiska platser, genom att skapa digitala arkiver av dessa objekt för framtida generationer.
3d-scanning

3D-Scanning 

3D-Design, CAD & Reverse engineering

CAD konsultation

 • Utveckla 3D-modeller och design för nya produkter eller prototyper.
 • Tillhandahålla design- och ingenjörsstöd för 3D-utskriftsprojekt, inklusive optimering av design för specifika material och utskriftsprocesser.
 • Rådgör om valet av 3D-utskriftstekniker och material för specifika projekt.Ge råd om design och utveckling av anpassade 3D-utskriftslösningar för specifika branscher eller applikationer.

3D-Utskrift konsultation

 • Hjälper er med vägledning vid tillverknng med additiv teknik.
 • Konsultation utav olika 3d-print tekniker så som SLS, EBM, SLA
 • Rådgör om valet av 3D-utskriftstekniker och material för specifika projekt.
 • Ge utbildning och stöd för individer eller team som vill lära sig mer om 3D-design och -utskriftsteknik.
3D CAD

Reverse Engineering

Reverse engineering av mekaniska produkter är en process där man tar en fysisk produkt och återskapar den som digitala ritningar eller 2D-ritningar. Denna tjänst är användbar i en mängd olika situationer, inklusive när du behöver:


 1. Dokumentera befintliga produkter: Ibland finns det äldre produkter som saknar dokumentation eller ritningar. Genom att använda reverse engineering kan du skapa noggranna digitala och 2D-ritningar som gör det möjligt att förstå och underhålla produkten på ett effektivt sätt.
 2. Återskapa reservdelar: Om du behöver ersätta en del av en maskin eller utrustning som inte längre tillverkas, kan du använda reverse engineering för att skapa ritningar och tillverka exakta kopior av den saknade delen.
 3. Förbättra produktdesign: Genom att ta en befintlig produkt och omvandla den till digitala ritningar kan du analysera och förstå dess prestanda och design. Detta kan leda till möjligheten att identifiera förbättringsmöjligheter och optimera produkten för att öka dess effektivitet.
 4. Skapa CAD-modeller: CAD-modeller (Computer-Aided Design) är oumbärliga för modern produktutveckling. Genom att använda reverse engineering kan du konvertera fysiska produkter till CAD-modeller, vilket gör det enklare att integrera dem i digitala konstruktions- och simuleringssystem.


Här är några steg som vi vanligtvisutfö i processen för reverse engineering av mekaniska produkter:


 •  Insamling av data: Den första steget innebär att samla in data om den befintliga produkten. Detta kan inkludera att mäta eller/och 3d scanna fysiska dimensioner, analysera material och dokumentera komponenternas egenskaper.


 •  Skanning och mätning: För att skapa noggranna ritningar kan man använda olika tekniker som 3D-laserskanning och koordinatmätning för att erhålla precisa mätdata från produkten.


 •  Datatolkning och modellering: Den insamlade datan används sedan för att skapa en digital 3D-modell av produkten. Detta kan göras med hjälp av CAD-programvaror, där man skapar parametriska modeller som representerar produkten.


 •  Skapande av ritningar: Baserat på den digitala modellen kan 2D-ritningar genereras. Dessa ritningar inkluderar dimensioner, toleranser och annan nödvändig information för tillverkning.


 • Validering: Slutligen valideras de digitala ritningarna och CAD-modellerna för att säkerställa deras noggrannhet i förhållande till den ursprungliga produkten.Reverse engineering av mekaniska produkter är en kraftfull teknik som möjliggör förbättringar i produktutvecklingsprocessen, återställning av saknade dokumentationer och tillverkning av reservdelar. Den ger företag möjligheten att effektivt hantera äldre produkter och optimera sina konstruktionsprocesser.

Cerakote

Vad är cerakote?

Cerakote är en högpresterande keramisk beläggning som används för att skydda ytor från korrosion, repor och kemikalier samtidigt som den ger estetisk mångsidighet. Den appliceras genom att sprutas, doppas eller penslas på olika material såsom metall, trä, plast och keramik. Efter applicering härdas den genom en ugn eller lufttorkning, vilket resulterar i en tålig yta som är motståndskraftig mot slitage och extremt hållbar. Cerakote finns i ett brett utbud av färger och mönster och används ofta på vapen, fordonstillbehör, verktyg och olika industriella tillämpningar.

3D CAD

Cerakote lackade SLS-artiklar.

Fördelar med att efterbehandla med cerakote.

 • Ökad hållbarhet: Cerakote ger en stark och slitstark yta som förbättrar den övergripande hållbarheten hos 3D-utskrivna delar och skyddar dem mot repor och skador.
 • Korrosionsbeständighet: Den keramiska sammansättningen hos Cerakote ger ett effektivt skydd mot korrosion, vilket är särskilt viktigt för metalliska 3D-utskrifter.
 • Estetiskt mångsidighet: Cerakote finns i ett brett spektrum av färger och finishar, vilket möjliggör anpassning och estetisk variation för att passa olika designbehov och preferenser.
 • Precision och tunnhet: Cerakote kan appliceras med hög precision och tunnhet, vilket gör det idealiskt för 3D-utskrivna delar där detaljrikedom och minimala skikt syns.
 • Kemisk resistens: Cerakote är motståndskraftigt mot olika kemikalier, vilket ökar delarnas användbarhet och tålighet i olika miljöer och tillämpningar.

Sammanfattningsvis ger Cerakote en kombination av skydd, estetisk mångsidighet och hållbarhet som gör det till ett attraktivt alternativ för att behandla och förbättra 3D-utskrivna SLS-delar.

unsplash